საჯარო ინფორმაციის გაცემის შესახებ

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები სხვა საჯარო ინფორმაცია
გამგზავნი GYLA
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

22.03.2017

სტატუსი დასრულებული
დანართები

გ-04.153-17..PDF

მოთხოვნა

გ-04.153-17.პას..pdf (1)

პასუხი

გ-04.153-17.პას..pdf

პასუხი

გ-04.153-17.პას. (2).pdf

პასუხი

გ-04.153-17.პას..PDF (2)

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად