საჯარო ინფორმაციის გაცემის თაობაზე

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები სხვა საჯარო ინფორმაცია
გამგზავნი GYLA
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

02.05.2016

სტატუსი დასრულებული
დანართები

გ-04.264-16..PDF

მოთხოვნა

გ-04.264-16.პას..PDF

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
02.05.2016 საჯარო ინფორმაციის გაცემის თაობაზე ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო

   გ-04.264-16.პას..PDF

სრულყოფილი ინფორმაცია