საჯარო ინფორმაციის გაცემის თაობაზე

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები სხვა საჯარო ინფორმაცია
გამგზავნი GYLA
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

08.07.2016

სტატუსი დასრულებული
დანართები

გ-04.272-16..pdf

მოთხოვნა

გ-04.272-16.პას....PDF

პასუხი

გ-04.272-16.პას..PDF

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
08.07.2016 საჯარო ინფორმაციის გაცემის თაობაზე საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია

   გ-04.272-16.პას....PDF
   გ-04.272-16.პას..PDF

უარი, ასლის მოსაკრებლის მოთხოვნა