საჯარო ინფორმაციის გაცემის თაობაზე

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები სხვა საჯარო ინფორმაცია
გამგზავნი GYLA
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

09.06.2016

სტატუსი დასრულებული
დანართები

გ-04.273-16..pdf

მოთხოვნა

გ-04.273-16.პას..PDF

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
09.06.2016 საჯარო ინფორმაციის გაცემის თაობაზე საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო

   გ-04.273-16.პას..PDF

ნაწილობრივი ინფორმაცია