საჯარო ინფორმაციის გაცემის შესახებ

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები სხვა საჯარო ინფორმაცია
გამგზავნი GYLA
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

04.05.2017

სტატუსი დასრულებული
დანართები

გ-04.170-17..PDF

მოთხოვნა

გ-04.170-17.პას..PDF

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
19.06.2017 საჯარო ინფორმაციის გაცემის შესახებ საქართველოს მთავრობის კანცელარია

   გ-04.170-17.პას..PDF

უარი