საჯარო ინფორმაციის გაცემის შესახებ

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები სხვა საჯარო ინფორმაცია
გამგზავნი GYLA
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

22.06.2016

სტატუსი დასრულებული
დანართები

გ-04.312-16..PDF

მოთხოვნა

გ-04.312-16.პას..PDF

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
22.06.2016 საჯარო ინფორმაციის გაცემის შესახებ რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო

   გ-04.312-16.პას..PDF

სრულყოფილი ინფორმაცია