საჯარო ინფორმაციის გაცემის შესახებ

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები სხვა საჯარო ინფორმაცია
გამგზავნი GYLA
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

13.07.2016

სტატუსი დასრულებული
დანართები

გ-04.324-16..pdf

მოთხოვნა

გ-04.324-16.პას..PDF

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
13.07.2016 საჯარო ინფორმაციის გაცემის შესახებ საქართველოს პროკურატურა

   გ-04.324-16.პას..PDF

უარი