საჯარო ინფორმაციის გაცემის შესახებ

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები სხვა საჯარო ინფორმაცია
გამგზავნი GYLA
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

12.08.2016

სტატუსი დასრულებული
დანართები

გ-04.344-16..PDF

მოთხოვნა

გ-04.344-16.პას..pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
12.08.2016 საჯარო ინფორმაციის გაცემის შესახებ საქართველოს პროკურატურა

   გ-04.344-16.პას..pdf

უარი