საჯარო ინფორმაციის გაცემის თაობაზე

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები სტატისტიკური მონაცემები
გამგზავნი GYLA
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

18.11.2016

სტატუსი დასრულებული
დანართები

გ-04.421-16..pdf

მოთხოვნა

გ-04.421-16.პას..PDF

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
18.11.2016 საჯარო ინფორმაციის გაცემის თაობაზე საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო

   გ-04.421-16.პას..PDF

სრულყოფილი ინფორმაცია