საჯარო ინფორმაციის გაცემის თაობაზე

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები სხვა საჯარო ინფორმაცია
გამგზავნი GYLA
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

21.11.2016

სტატუსი დასრულებული
დანართები

გ-04.440-16..pdf

მოთხოვნა

გ-04.440-16.პას..PDF

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად