საჯარო ინფორმაციის გაცემის თაობაზე

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები სხვა საჯარო ინფორმაცია
გამგზავნი GYLA
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

28.11.2016

სტატუსი დასრულებული
დანართები

გ-04.455-16..PDF

მოთხოვნა

გ-04.455-16.პას..PDF

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
28.11.2016 საჯარო ინფორმაციის გაცემის თაობაზე იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

   გ-04.455-16.პას..PDF

ასლის მოსაკრებლის მოთხოვნა