საჯარო ინფორმაციის გაცემის თაობაზე

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები სხვა საჯარო ინფორმაცია
გამგზავნი GYLA
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

09.12.2016

სტატუსი დასრულებული
დანართები

გ-04.463-16..PDF

მოთხოვნა

გ-04.463-16.პას..PDF

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
09.12.2016 საჯარო ინფორმაციის გაცემის თაობაზე თბილისის საკრებულო

   გ-04.463-16.პას..PDF

ათდღიანი ვადის მოთხოვნა