საჯარო ინფორმაციის გაცემის შესახებ

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები საქმიანი წერილი , ელექტრონული მიმოწერა , შესყიდვები და ტენდერები , ქონება, ააიპ, შპს ა.შ.
გამგზავნი GYLA
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

02.02.2017

სტატუსი დასრულებული
დანართები

გ-04.133-17..PDF

მოთხოვნა

გ-04.133-17.პას..PDF

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
13.02.2017 საჯარო ინფორმაციის გაცემის შესახებ ნავთობისა და გაზის ეროვნული სააგენტო

   გ-04.133-17.პას..PDF

უარი