სასჯელაღსრულების დეპარტამენტის თანამდებობის პირების სამივლინებო ხარჯები

2013 წლის 1 იანვრიდან თანამდებობის პირების ქვეყნის გარეთ განხორციელებულ ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული სამივლინებო ხარჯების (სასტუმრო, მგზავრობა, დღიური და სხვა) შესახებ ჩაშლილი ინფორმაცია (ხარჯვითი კატეგორიების მიხედვით), მივლინების თარიღის, მივლინების მიზნისა  და  ქვეყნის მითითებით

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები მივლინებები
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

13.05.2014

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD0514-005.docx

მოთხოვნა

ქვეყნის გარეთ განხორციელებული ოფიციალური და სამუშაო ვიზიტი.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
18.09.2015 სასჯელაღსრულების დეპარტამენტის თანამდებობის პირების სამივლინებო ხარჯები სასჯელაღსრულების დეპარტამენტი

   ქვეყნის გარეთ განხორციელებული ოფიციალური და სამუშაო ვიზიტი.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია