სასჯელაღსრულების დეპარტამენტის შესყიდვს გადაუდებლად განხორციელების აუცილებლობის შესახებ შესაბამისი მიწერილობა

2013 წლის 1 იანვრიდან  საქართველოს სახელმწიფო შესყიდვების კანონმდებლობის თანახმად, შესყიდვის გადაუდებლად განხორციელების აუცილებლობის შესახებ შესაბამისი მიწერილობა (წერილობითი შეთანხმება) შემსყიდველის ზემდგომ ან სახელმწიფო კონტროლის განმახორციელებელ ორგანოსთან/თანამდებობის პირთან

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები ბრძანებები, განკარგულებები, აქტები და სხვ.
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

13.05.2014

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD0514-005.docx

მოთხოვნა

შესყიდვის გადაუდებლად განხორციელების აუცილებლობის შესახებ შესაბამისი მიწერილობა.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
18.09.2015 სასჯელაღსრულების დეპარტამენტის შესყიდვს გადაუდებლად განხორციელების აუცილებლობის შესახებ შესაბამისი მიწერილობა სასჯელაღსრულების დეპარტამენტი

   შესყიდვის გადაუდებლად განხორციელების აუცილებლობის შესახებ შესაბამისი მიწერილობა.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია