სასჯელაღსრულების დეპარტამენტის გადაუდებელი აუცილებლობით განხორციელებული შესყიდვების სია

2013 წლის 1 იანვრიდან გადაუდებელი აუცილებლობით განხორციელებული შესყიდვების სია, შესყიდვის სახეობის, მოცულობის, ობიექტისა და თანხის მითითებით

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები საბიუჯეტო სახსრების მართვა
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

13.05.2014

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD0514-005.docx

მოთხოვნა

გადაუდებელი აუცილებლობით განხორციელებული შესყიდვები.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
18.09.2015 სასჯელაღსრულების დეპარტამენტის გადაუდებელი აუცილებლობით განხორციელებული შესყიდვების სია სასჯელაღსრულების დეპარტამენტი

   გადაუდებელი აუცილებლობით განხორციელებული შესყიდვები.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია