სასჯელაღსრულების დეპარტამენტის ბალანსზე რიცხული ავტომობილების ჩამონათვალი

ბალანსზე რიცხული ავტომობილების ჩამონათვალი (ავტომობილის მოდელის, ავტომობილის გამოშვების წელის,  შესყიდვის თარიღის, შესყიდვის ფასის და ნარჩენი ღირებულების მითითებით. ასევე საჯარო მოხელის თანამდებობა, რომელსაც გადაცემული აქვს მფლობელობაში შესაბამისი ავტოსატრანსპორტო საშუალება)

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები ავტოპარკის ხარჯები
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

13.05.2014

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD0514-005.docx

მოთხოვნა

ავტომობილების ჩამონათვალი.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
18.09.2015 სასჯელაღსრულების დეპარტამენტის ბალანსზე რიცხული ავტომობილების ჩამონათვალი სასჯელაღსრულების დეპარტამენტი

   ავტომობილების ჩამონათვალი.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია