სასჯელაღსრულების დეპარტამენტის ჩანაცვლებული ავტოსატრანსპორტო საშუალება და კომპიუტერული ტექნიკა

იმ  ავტოსატრანსპორტო საშუალებებისა და კომპიუტერული ტექნიკის სია, რომელიც სახელმწიფო შესყიდვების მოქმედი კანონმდებლობით ახალი, იმავე ან გაუმჯობესებული პარამეტრების მქონე ერთი ან ერთზე მეტი ავტოსატრანსპორტო საშუალებით, კომპიუტერული ტექნიკით ჩანაცვლდა (თითოეულის მიმართ ახალი ღირებულებისა და ჩასანაცვლებელი ქონების შეფასებული ღირებულების მითითებით)

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები ავტოპარკის ხარჯები
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

13.05.2014

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD0514-005.docx

მოთხოვნა

ავტოსატრანსპორტი საშუალებისა და კომპიუტერული ტექნიკის ჩანაცვლება.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
18.09.2015 სასჯელაღსრულების დეპარტამენტის ჩანაცვლებული ავტოსატრანსპორტო საშუალება და კომპიუტერული ტექნიკა სასჯელაღსრულების დეპარტამენტი

   ავტოსატრანსპორტი საშუალებისა და კომპიუტერული ტექნიკის ჩანაცვლება.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია