საჯარო ინფორმაციის გაცემის შესახებ

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები სხვა საჯარო ინფორმაცია , აუდიტის ანგარიშები
გამგზავნი GYLA
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

30.05.2017

სტატუსი დასრულებული
დანართები

გ-04.186-17..PDF

მოთხოვნა

გ-04.186-17 პას.PDF

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
15.06.2017 საჯარო ინფორმაციის გაცემის შესახებ საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო

   გ-04.186-17 პას.PDF

ათდღიანი ვადის მოთხოვნა