თბილისის საკრებულოს ბალანსზე რიცხული ავტომობილების ჩამონათვალი

დღეის მდგომარეობით ბალანსზე რიცხული ავტომობილების ჩამონათვალი; (ავტომობილის მოდელის, ავტომობილის გამოშვების წელის, შესყიდვის თარიღის, შესყიდვის ფასის და ნარჩენი ღირებულების მითითებით. ასევე საჯარო მოხელის თანამდებობა, რომელსაც გადაცემული აქვს მფლობელობაში შესაბამისი ავტოსატრანსპორტო საშუალება)

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები ავტოპარკის ხარჯები
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

23.05.2017

სტატუსი დასრულებული
დანართები

FOI0517-206.docx

მოთხოვნა

FOI0517-206 ავტომობილების ჩამონათვალი.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
21.09.2017 თბილისის საკრებულოს ბალანსზე რიცხული ავტომობილების ჩამონათვალი თბილისის საკრებულო

   FOI0517-206 ავტომობილების ჩამონათვალი.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია