თბილისის საკრებულოს აპარატის დასაქმებულ თანამშრომელთა რაოდენობა

2016 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით საკრებულოს აპარატში დასაქმებული თანამშრომლების რაოდენობა (საშტატო და შტატგარეშე ცალ-ცალკე).

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები საშტატო ნუსხა და თანამდებობრივი სარგო
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

23.05.2017

სტატუსი დასრულებული
დანართები

FOI0517-206.docx

მოთხოვნა

FOI0517-206 დასაქმებულთა რაოდენობა.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
07.06.2017 თბილისის საკრებულოს აპარატის დასაქმებულ თანამშრომელთა რაოდენობა თბილისის საკრებულო

   FOI0517-206 დასაქმებულთა რაოდენობა.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია