თბილისის საკრებულოს საწვავის მოხმარებაზე გაწეული ხარჯები

2016 წელს  საწვავის მოხმარებაზე გაწეული ხარჯების ჯამური ოდენობა.

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები ავტოპარკის ხარჯები
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

23.05.2017

სტატუსი დასრულებული
დანართები

FOI0517-206.docx

მოთხოვნა

FOI0517-206 საწვავის ხარჯები.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
07.06.2017 თბილისის საკრებულოს საწვავის მოხმარებაზე გაწეული ხარჯები თბილისის საკრებულო

   FOI0517-206 საწვავის ხარჯები.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია