თბილისის მერიიდან გათავისუფლებული თანამშრომლების რაოდენობა გათავისუფლების მიზეზების მიხედვით

 2016 წელს გათავისუფლებულ თანამშრომელთა რაოდენობა გათავისუფლების მიზეზების მიხედვით

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები საშტატო ნუსხა და თანამდებობრივი სარგო
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

23.05.2017

სტატუსი დასრულებული
დანართები

FOI0517-205.docx

მოთხოვნა

FOI0517-205 გათავისუფლებული თანამშრომლები.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
06.06.2017 თბილისის მერიიდან გათავისუფლებული თანამშრომლების რაოდენობა განთავისუფლების მიზეზების მიხედვით თბილისის მერია

   FOI0517-205 გათავისუფლებული თანამშრომლები.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია