საკრებულოს აპარტის შრომის ანაზღაურების ფონდიდან პრემიებისა და სახელფასო დანამატებისთვის განსაზღვრული თანხები

2016 წლის ბიუჯეტის გეგმით საკრებულოს შრომის ანაზღაურების ფონდიდან პრემიებისა და სახელფასო დანამატებისათვის (ცალ-ცალკე) განსაზღვრული თანხები.

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები საბიუჯეტო სახსრების მართვა
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

23.05.2017

სტატუსი დასრულებული
დანართები

FOI0517-206.docx

მოთხოვნა

FOI0517-206 პრემია, დანამატი.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
07.06.2017 საკრებულოს შრომის ანაზღაურების ფონდიდან პრემიებისა და სახელფასო დანამატებისთვის განსაზღვრული თანხები თბილისის საკრებულო

   FOI0517-206 პრემია, დანამატი.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია