თბილისის საკრებულოს საშტატო თანამშრომლებზე შრომის ანაზღაურებისთვის გაწეული ხარჯები

 2016 წელს საშტატო თანამშრომლებზე შრომის ანაზღაურებისთვის (სარგო, პრემია, დანამატი ცალ-ცალკე) გაწეული ხარჯების ჯამური ოდენობა.

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები სახელფასო ფონდები და პრემიები
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

23.05.2017

სტატუსი დასრულებული
დანართები

FOI0517-206.docx

მოთხოვნა

FOI0517-206 საშტატო თანამშრომლების ანაზღაურება.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
07.06.2017 თბილისის საკრებულოს საშტატო თანამშრომლებზე შრომის ანაზღაურებისთვის გაწეული ხარჯები თბილისის საკრებულო

   FOI0517-206 საშტატო თანამშრომლების ანაზღაურება.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია