თბილისის საკრებულოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურში დასაქმებულ თანამშრომელთა რაოდენობა

2016 წლის ივნისის მდგომარეობით საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტში/სამსახურში (მათ შორის პრესსამსახურში) დასაქმებული თანამშრომლების რაოდენობა (საშტატო და შტატგარეშე ცალ-ცალკე)

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები საშტატო ნუსხა და თანამდებობრივი სარგო
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

23.05.2017

სტატუსი დასრულებული
დანართები

FOI0517-206.docx

მოთხოვნა

FOI0517-206 პიარის თანამშრომლები.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
07.06.2017 თბილისის საკრებულოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურში დასაქმებულ თანამშრომელთა რაოდენობა თბილისის საკრებულო

   FOI0517-206 პიარის თანამშრომლები.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია