თბილისის საკრებულოში საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურში დასაქმებულ თანამშრომელთა ანაზღაურება

 2016 წელს საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტში/სამსახურში (მათ შორის პრეს- სამსახურში) დასაქმებულ პირთა შრომის ანაზღაურება (საერთი ოდენობა) და/ან აღნიშნული  საქმიანობით დაკავებული ცალკეული პირების შრომის ანაზღაურების ხარჯები (საერთო ოდენობა).

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები სახელფასო ფონდები და პრემიები
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

23.05.2017

სტატუსი დასრულებული
დანართები

FOI0517-206.docx

მოთხოვნა

FOI0517-206 პიარის თანამშრომლების ანაზღაურება.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
23.05.2017 Salaries of employed staff in public relations department of Tbilisi City Municipal Assembly თბილისის საკრებულო

   FOI0517-206 პიარის თანამშრომლების ანაზღაურება.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია