თბილისის მერიაში საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურში დასაქმებულ თანამშრომელთა ანაზღაურება

2016 წელს საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტში (მათ შორის პრესსამსახურში დასაქმებულ პირთა შრომის ანაზღაურება (საერთო რაოდენობა) და/ან აღნიშნული საქმიანობით დაკავებული ცალკეული პირების შრომის ანაზღაურების ხარჯები (საერთო რაოდენობა)

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები სახელფასო ფონდები და პრემიები
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

23.05.2017

სტატუსი დასრულებული
დანართები

FOI0517-205.docx

მოთხოვნა

FOI0517-205 პიარის ანაზღაურება.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
06.06.2017 თბილისის მერიაში საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურში დასაქმებულ თანამშრომელთა ანაზღაურება თბილისის მერია

   FOI0517-205 პიარის ანაზღაურება.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია