ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი მმართველობის სისტემისა და ტერიტორიული მოწყობის რეფორმის ცენტრი (მეორე კვარტალი)

კატეგორია - მივლინება

ინფორმაციის მომთხოვნი - IDFI

საჯარო დაწესებულება - ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი მმართველობის სისტემისა და ტერიტორიული მოწყობის რეფორმის ცენტრი

მოთხოვნა - საჯარო სამსახურებრივი უფლებამოსილების განმახორციელებელი თანამდებობის პირთა ოფიციალურ და სამუშაო, მათ შორის საერთაშორისო, ვიზიტებზე 2011 წლის მეორე კვარტალში (აპრილი-მაისი-ივნისი) გაწეული  სამივლინებო ხარჯების შესახებ ინფორმაცია;

მიღებული ინფორმაცია - სრულყოფილი

გაგზავნის თარიღი - 15/09/2011

მიღების თარიღი - 06/10/2011

10 დღიანი ვადა - ვადისდაცვით

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები მივლინებები
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

15.09.2011

სტატუსი
დანართები

cegstar_2mivlineba.pdf

მოთხოვნა

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად