ქონების მართვის სააგენტოს ღონისძიებები (მეორე კვარტალი)

კატეგორია - ღონისძიებები

ინფორმაციის მომთხოვნი - IDFI

საჯარო დაწესებულება - ქონების მართვის სააგენტო

მოთხოვნა - 2011 წლის მეორე კვარტალში (აპრილი-მაისი-ივნისი) განხორციელებული ღონისძიებების (სარეკლამო, კულტურული, საგანამანათლებლო, სამეცნიერო, სოციალური და სხვა) ჩამონათვალი და თითოეულ ღონისძიებაზე გახარჯული თანხის ოდენობა;

მიღებული ინფორმაცია - სრულყოფილი

გაგზავნის თარიღი - 15/09/2011

მიღების თარიღი - 06/10/2011

10 დღიანი ვადა - ვადის დარღვევით.
 

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები დაფინანსებული ღონისძიებები
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

15.09.2011

სტატუსი
დანართები

qonebis.martva_gonisdziebebi.pdf

მოთხოვნა

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
06.10.2011 Property Management Agency of the Tbilisi City Hall თბილისის მერიის ქონების მართვის სააგენტო

სრულყოფილი ინფორმაცია