კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს საჯარო რეესტრი (მეორე კვარტალი)

კატეგორია - საჯარო რეესტრი

ინფორმაციის მომთხოვნი - IDFI

საჯარო დაწესებულება - კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო

მოთხოვნა - 2011 წლის მაისის, ივნისისა და ივლისის საჯარო რეესტრის ასლი.

მიღებული ინფორმაცია - უარი

გაგზავნის თარიღი - 12/09/2011

მიღების თარიღი - 12/10/2011

10 დღიანი ვადა - ვადის დარღვევით
 

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები საჯარო რეესტრი
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

12.09.2011

სტატუსი
დანართები

kultura_reesri.pdf

მოთხოვნა

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
12.10.2011 Ministry of Culture and Monument Protection of Georgia კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო

უარი