ჯანსუღ კახიძის სახელობის თბილისის მუსიკალურ-კულტურულ ცენტრის სატელეკომუნიკაციო ხარჯები (მეორე კვარტალი)

კატეგორია - სატელეკომუნიკაციო ხარჯები

ინფორმაციის მომთხოვნი - IDFI

საჯარო დაწესებულება - ჯანსუღ კახიძის სახელობის თბილისის მუსიკალურ-კულტურულ ცენტრი

მოთხოვნა - 2011 წლის მეორე კვარტალში (აპრილი-მაისი-ივნისი) თანამდებობის პირებისა და სრული სისტემის (ყველა სტრუქტურული ერთეული, ტერიტორიული და სხვა სისტემაში შემავალი ორგანო თუ დანაყოფი) თანამშრომელთა მიერ განხორციელებულ სატელეფონო საუბრებზე (ზარები მობილურ ოპერატორებთან, საერთაშორისო და ლოკალური ზარები) გაწეული სატელეკომუნიკაციო ხარჯების შესახებ ინფორმაცია;

მიღებული ინფორმაცია - არასრულყოფილი, იგნორირებულია მოთხოვნები თანამდებობის პირების შესახებ.

გაგზავნის თარიღი - 15/09/2011

მიღების თარიღი - 02/11/2011

10 დღიანი ვადა - ვადის დარღვევით, ინფორმაცია მოწოდებულია ადმინისტრაციული საჩივრის შეტანის შემდეგ.
 

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები საკომუნიკაციო ხარჯები
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

15.09.2011

სტატუსი
დანართები

kaxidze_sakomunikacio.pdf

მოთხოვნა

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
02.11.2011 Jansugh Kakhidze Musical-Cultural Centre ჯანსუღ კახიძის სახელობის თბილისის მუსიკალურ-კულტურული ცენტრი

ნაწილობრივი ინფორმაცია