ახალციხის გამგეობის ღონისძიებები (I-II კვარტალი)

კატეგორია - ღონისძიებები

ინფორმაციის მომთხოვნი - IDFI

საჯარო დაწესებულება - ახალციხის გამგეობა

მოთხოვნა - 2011 წლის პირველ და მეორე კვარტალში (იანვარი-ივნისი) განხორციელებული ღონისძიებების (სარეკლამო, კულტურული, საგანამანათლებლო, სამეცნიერო, სოციალური და სხვა) ჩამონათვალი და თითოეულ ღონისძიებაზე გახარჯული თანხის ოდენობა;

მიღებული ინფორმაცია - სრულყოფილი

გაგზავნის თარიღი - 22/09/2011

მიღების თარიღი - 17/10/2011

10 დღიანი ვადა - ვადის დაცვით
 

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები დაფინანსებული ღონისძიებები
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

22.09.2011

სტატუსი
დანართები

axalcixe_gonisdziebebi.pdf

მოთხოვნა

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
17.10.2011 Municipal Board of Akhaltsikhe ახალციხის გამგეობა

სრულყოფილი ინფორმაცია