სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს რეესტრის აღწერა

კატეგორია - საჯარო რეესტრის აღწერა


ინფორმაციის მომთხოვნი - IDFI


საჯარო დაწესებულება - საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მონაცემთა გაცვლის სააგენტო


მოთხოვნა - „ინფორმაციის ერთიან სახელმწიფო რეესტრში“ სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს მიერ დარეგისტრირებული რეესტრებისა და მონაცემთა ბაზების ჩამონათვალი, მათი დანიშნულება და აღწერა.


მიღებული ინფორმაცია - სრულყოფილი


გაგზავნის თარიღი - 27/03/2012


მიღების თარიღი - 28/03/2012


10 დღიანი ვადა - ვადის დაცვითმიღებული რეესტრების აღწერები იხილეთ თანდართულ დოკუმენტად.


სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს რეესტრების აღწერების ჩამონათვალი:
1.    ბენეფიციარების მონაცემთა ბაზა

 

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები საჯარო რეესტრი
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

27.03.2012

სტატუსი
დანართები

sax.zrunva_reestri.pdf

მოთხოვნა

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
28.03.2012 State Care Agency სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტო

სრულყოფილი ინფორმაცია