ლაზიკის მშენებლობის პროექტის გეგმა - ივლისი

კატეგორია - პროექტები

ინფორმაციის მომთხოვნი - IDFI

საჯარო დაწესებულება - სტრატეგიული განვითარების სააგენტო

მოთხოვნა -  ანაკლიასა და ყულევს შორის ახალი ქალაქის - „ლაზიკის“ მშენებლობის პროექტის გეგმის ან ხსენებული პროექტის სტრატეგიული განვითარების ამსახველი დოკუმენტის ასლი.

მიღებული ინფორმაცია - სრულყოფილი

გაგზავნის თარიღი - 30/07/2012

მიღების თარიღი - 30/07/2012

10 დღიანი ვადა - ვადის დაცვით

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები პროექტები და პროგრამები
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

30.07.2012

სტატუსი
დანართები

strategiuli_ganvitareba.pdf

მოთხოვნა

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
30.07.2012 Strategic Development Agency სტრატეგიული განვითარების სააგენტო

სრულყოფილი ინფორმაცია