ქონების მართვის სააგენტოს აქტების რეესტრი

კატეგორია - საჯარო რეესტრი

ინფორმაციის მომთხოვნი - IDFI

საჯარო დაწესებულება - თბილისის მერიის სსიპ ქონების მართვის სააგენტო

მოთხოვნა - ქ. თბილისის მერიის სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს მიერ გამოცემული აქტების 2012 წლის რეესტრი.


მიღებული ინფორმაცია - სრულყოფილი

გაგზავნის თარიღი - 26/07/2012

მიღების თარიღი - 10/08/2012

10 დღიანი ვადა - ვადის დაცვით


 

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები საჯარო რეესტრი
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

26.07.2012

სტატუსი
დანართები

qonebis_martvis_saagento.pdf

მოთხოვნა

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
10.08.2012 Property Management Agency of the Tbilisi City Hall თბილისის მერიის ქონების მართვის სააგენტო

სრულყოფილი ინფორმაცია