ახალციხის მუნიციპალიტეტის მიერ 2011 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში

კატეგორია - საბიუჯეტო სახსრების განკარგვა

ინფორმაციის მომთხოვნი - IDFI

საჯარო დაწესებულება - ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

მოთხოვნა - ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგეობის  მიერ 2011 წელს  განხორციელებული სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნებების ხარჯვის შესახებ ამომწურავი ინფორმაცია (სახელმწიფო ბიუჯეტის 2011 წლის შესრულების ბალანსი/ანგარიში)

მიღებული ინფორმაცია - სრულყოფილი

გაგზავნის თარიღი - 26/11/2012

მიღების თარიღი - 05/12/2012

10 დღიანი ვადა - ვადის დაცვით

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები საბიუჯეტო სახსრების მართვა
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

26.11.2012

სტატუსი
დანართები

__________________________________________________________________________2011______________________________________________________________________________________________________________.pdf

მოთხოვნა

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
05.12.2012 Municipal Board of Akhaltsikhe ახალციხის გამგეობა

სრულყოფილი ინფორმაცია