ფოთის მერიისთვის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხების ხარჯთაღრიცხვა

კატეგორია - საბიუჯეტო სახსრების განკარგვა

ინფორმაციის მომთხოვნი - IDFI

საჯარო დაწესებულება -  ფოთის მერია

მოთხოვნა - პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან ქალაქ ფოთის მერიისთვის გამოყოფილი თანხების დეტალური ხარჯთაღრიცხვა

მიღებული ინფორმაცია - სრულყოფილი

გაგზავნის თარიღი - 26/11/2012

მიღების თარიღი - 05/12/2012

10 დღიანი ვადა - ვადის დაცვით

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები საბიუჯეტო სახსრების მართვა
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

26.11.2012

სტატუსი
დანართები

_______________________________.pdf

მოთხოვნა

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
05.12.2012 Poti City Hall ფოთის მერია

სრულყოფილი ინფორმაცია