ვიცე-პრემიერის, ირაკლი ალასანიას CV

კატეგორია - ქონებრივი დეკლარაციები და CV

 
ინფორმაციის მომთხოვნი - IDFI
 
საჯარო დაწესებულება - საქართველოს მთავრობის კანცელარია
 
მოთხოვნა - 2012 წლის 20 ოქტომბრიდან წინამდებარე წერილის მიღების მომენტამდე ადმინისტრაციაში დანიშნული თანამდებობის პირების (მინისტრი, მინისტრის პირველი მოადგილე, მინისტრის მოადგილეები, დეპარტამენტების დირექტორები, დეპარტამენტების დირექტორების მოადგილეები, მთავარი სამმართველოების უფროსები,  მთავარი სამართველოების უფროსების მოადგილეები) ბიოგრაფიული მონაცემები (cv).  
 
მიღებული ინფორმაცია - სრულყოფილი
 
გაგზავნის თარიღი - 17/12/2012
 
მიღების თარიღი - 26/12/2012
 
10 დღიანი ვადა - ვადის დაცვით

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები ქონებრივი დეკლარაციები და CV
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

17.12.2012

სტატუსი
დანართები

mtavrobacvalasania.pdf

მოთხოვნა

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
28.12.2012 Government/ Chancellery of Government საქართველოს მთავრობის კანცელარია

სრულყოფილი ინფორმაცია