სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების დეპარტამენტის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში

კატეგორია - საბიუჯეტო სახსრების განკარგვა

ინფორმაციის მომთხოვნი - IDFI

საჯარო დაწესებულება - სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების დეპარტამენტი

მოთხოვნა - 2012 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში (ბალანსი)

მიღებული ინფორმაცია - სრულყოფილი

გაგზავნის თარიღი - 18/02/13

მიღების თარიღი - 20/02/13

10 დღიანი ვადა - ვადის დაცვით

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები საბიუჯეტო სახსრების მართვა
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

18.02.2013

სტატუსი
დანართები

a_biujeti.pdf

მოთხოვნა

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
20.02.2013 State Financial Resources Department სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების დეპარტამენტი

სრულყოფილი ინფორმაცია