სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების დეპარტამენტის მიერ განხორციელებული ღონისძიებები

კატეგორია - დაფინანსებული ღონისძიებები

ინფორმაციის მომთხოვნი - IDFI

საჯარო დაწესებულება - სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების დეპარტამენტი

მოთხოვნა - სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების დეპარტამენტის მიერ 2012 წელს განხორციელებული სოციალური და კულტურული ღონისძიებების ჩამონათვალი და ხარჯთაღრიცხვა

მიღებული ინფორმაცია - სრულყოფილი

გაგზავნის თარიღი - 18/02/2013

მიღების თარიღი - 20/02/2013

10 დღიანი ვადა- ვადის დაცვით

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები დაფინანსებული ღონისძიებები
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

18.02.2013

სტატუსი
დანართები

__goniszieba.pdf

მოთხოვნა

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
20.02.2013 State Financial Resources Department სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების დეპარტამენტი

სრულყოფილი ინფორმაცია