ადმინისტრაციაში დანიშნული თანამდებობის პირების ბიოგრაფიული მონაცემები (cv)

კატეგორია - ქონებრივი დეკლარაციები და CV

 
ინფორმაციის მომთხოვნი - IDFI
 
საჯარო დაწესებულება - საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
 
მოთხოვნა - 2012 წლის 20 ოქტომბრიდან წინამდებარე წერილის მიღების მომენტამდე სამინისტროს ადმინისტრაციაში დანიშნული თანამდებობის პირების (მინისტრი, მინისტრის პირველი მოადგილე, მინისტრის მოადგილეები, დეპარტამენტების დირექტორები, დეპარტამენტების დირექტორების მოადგილეები, მთავარი სამმართველოების უფროსები,  მთავარი სამართველოების უფროსების მოადგილეები) ბიოგრაფიული მონაცემები (cv).  
 
მიღებული ინფორმაცია - უარი
 
გაგზავნის თარიღი - 17/12/2012
 
მიღების თარიღი - 17/01/2013
 
10 დღიანი ვადა - ვადის დარღვევით

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები ქონებრივი დეკლარაციები და CV
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

17.12.2012

სტატუსი
დანართები

ganaltbeacv.pdf

მოთხოვნა

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
17.01.2013 Ministry of Education and Science of Georgia განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

უარი