ჩვენ

საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველო (TIG)

„საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველო“ 2000 წლის 7 მაისს დაარსდა, როგორც ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომლის მიზანია გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების ხელშეწყობით საქართველოში კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლა. ჩვენი მისიაა, ვიყოთ საქართველოში მიმდინარე კორუფციის რეფორმის შესახებ პირველწყარო; დავეხმაროთ მთავრობასა და ზოგადად საზოგადოებას იმ სექტორთა რეფორმირების პროცესის წინ წაწევაში, სადაც დღეს კორუფცია ჯერ კიდევ არსებობს; ავაშენოთ და გავაძლიეროთ ინსტიტუტები და ხელი შევუწყოთ კარგ მმართველობას. ბოლო წლებში „საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველო“ გახდა ადვოკატირებაზე დაფუძნებული წამყვანი არასამთავრობო კვლევითი ორგანიზაცია საქართველოში.

„საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველო“ გახლავთ საერთაშორისო გამჭვირვალობის ეროვნული ბიურო. თავის მხრივ, საერთაშორისო გამჭვირვალობა წარმოადგენს ერთადერთ საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციას, რომელიც იბრძვის მსოფლიოში კორუფციის წინააღმდეგ. ის ერთ გლობალურ კოალიციაში უყრის თავს სამოქალაქო საზოგადოებას, ბიზნესსა და მთავრობებს. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საკუთარი საერთაშორისო სამდივნოს და 90–ზე მეტი დამოუკიდებელი ეროვნული ბიუროების მეშვეობით მოღვაწეობ სადგილობრივ, ეროვნულ და საერთაშორისო დონეზე.

საერთაშორისო გამჭვირვალობა ავრცელებს ცოდნას კორუფციის მავნე შედეგების შესახებ, ახორციელებს პოლიტიკის რეფორმის ადვოკატირებას, მუშაობს მრავალმხრივი კონვენციების იმპლემენტაციის კუთხით და კონტროლს უწევს მთავრობების, კორპორაციებისა და ბანკების მიერ მათ შესრულებას. ეროვნულ დონეზე საერთაშორისო გამჭვირვალობის ეროვნული ბიუროები ემსახურებიან ანგარიშვალდებულებისა და გამჭვირვალობის გაზრდას, ახდენენ ქვეყანაში არსებული მთავარი ინსტიტუტების მონიტორინგს და კორუფციის აღმოსაფხვრელად საჭირო რეფორმებს ადვოკატირებენ. ორგანიზაციის მთავარი პრონციპია არ მიემხროს არც ერთ პოლიტიკურ ძალას.

მისია

„საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველო“ თავისი საქმიანობით ცდილობს საქართველო გახდეს ქვეყანა, სადაც  მოქალაქეები პოლიტიკის შექმნაში მიიღებენ მონაწილეობას, სადაც მთავრობისა და ბიზნესის გამჭვირვალედ და ღიად მუშაობა ჩვეულებრივი ყოველდღიურობა იქნება და სადაც კორუფციის შემთვხვევები არც ერთ დონეზე არ იარსებებს. 

მიზნები

„საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს” მიზანია სახელმწიფო ინსტიტუტების მშენებლობის ხელშეწყობა და გაძლიერება, კანონის უზენაესობისა და კარგი მმართველობის განვითარება, სახელმწიფო ორგანოების გამჭვირვალობისა და საზოგადოების წინაშე მათი პასუხისმგებლობის უზრუნველყოფა.

„საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს” ძირითადი სახელმძღვანელო პრინციპებია:

  • ყოვლისმომცველი, სიღრმისეული და ობიექტური ანალიზების განხორციელება;
  • გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების ამაღლების მიზნით პრო აქტიული ადვოკატირების ეფექტური განხორციელება;
  • „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს” მუშაობაში საზოგადოების ჩაბმულობის ხელშეწყობა და წახალისება იმისათვის, რომ „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს”  საქმიანობა სრულად შეესაბამებოდეს და გამოხატავდეს ქართული საზოგადოების ყოველი ნაწილის ინტერესებსა და საჭიროებებს. 
  • ტექნოლოგიური ინოვაციების გამოყენების წახალისება და ხელშეწყობა.


  • ბოლო დასრულებული მოთხოვნები16
  • მიმდინარე მოთხოვნები4

0 ბოლო 2 კვირის განმავლობაში

16

სულ დამთავრებული
მოთხოვნები

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
სათაური ადმინისტრაციული ორგანო გაგზავნის თარიღი დასრულებული შედეგი
შემოსავლების სამსახურის მიერ მოწოდებული ინფორმაცია კომპანიებისთვის ჩამოწერილი ჯარიმა საურავების შესახებ საქართველოს შემოსავლების სამსახური 05.12.2013 20.01.2014
ინფორმაცია საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საბიუჯეტი დოკუმენტის გამოქვეყნების შესახებ საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო 21.11.2013 25.12.2013
საქართველოს პარლამენტის მაჟორიტარი დეპუტატის აკაკი ბობოხიძის ბიუროს მუშაობის ინფორმაცია წყალტუბოს გამგეობა 26.11.2013 30.12.2013
ქობულეთის მაჟორიტარი დეპუტატის ფატი ხალვაშის ბიუროს მუშაობის ინფორმაცია ქობულეთის გამგეობა 26.11.2013 08.01.2014
შუხევის მუნიციპალიტეტის მაჟორიტარი დეპუტატის ომარ მეგრელიძის ბიუროს მოწოდებული ინფორმაცია შუახევის გამგეობა 26.11.2013 23.12.2013

0 ბოლო 2 კვირის განმავლობაში

4

სულ მიმდინარე
მოთხოვნები

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

       
სათაური ადმინისტრაციული ორგანო თარიღი
საჯარო ინფორმაცია სკოლის დირექტორების დანიშვნასთან დაკავშირებით განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო 17.02.2014
საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვა კონკურსის წესით თანამშრომელთა დანიშვნის შესახებ განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო 06.02.2014
საჯარო სამსახურის შესახებ კანონში შესატან ცვლილებებთან დაკავშირებით პლენარულ სხდომაზე წარდგენილი ალტერნატივები საქართველოს პარლამენტი 24.02.2014
საჯარო სამსახურის შესახებ კანონში შესატან ცვლილებებთან დაკავშირებით პლენარულ სხდომაზე წარდგენილი ალტერნატივები საქართველოს პარლამენტი 24.02.2014