ჩვენ

საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია (GYLA)

საქართველოს ახალგარზრდა იურისტთა ასოციაციამ (საიამ) საქმიანობა დაიწყო, როგორც პროფესსიონალ იურისტთა გაერთიანებამ, რომელმაც მიზნად დაისახა იურისტის პროფესიის გარშემო არსებული უარყოფითი სტერეოტიპის შეცვლა და საკუთარი პროფესიონალიზმის, კომპეტენტურობისა და საქმიანობის მაგალითზე იურიდიული პროფესიის განვითარების ხელშეწყობა, ადამიანის უფლებათა დაცვა, სამართლებრივი სახელმწიფოს ჩამოყალიბება და სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების მხარდაჭერა.

საია დაფუძნდა 1994 წლის 9 სექტემბერს, ოფიციალურად კი რეგისტრაცია გაიარა 1994 წლის 21 სექტემბერს, როგორიც არასამთავრობო ორგანიზაციამ (კავშირმა). საია წარმოადგენს წევრობაზე დაფუძნებულ ორგანიზაციას და დღესდღეობით 800-მდე წევრს აერთიანებს. წლების განმავლობაში, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია შემდეგი მთავარი მიმართულებებით ახორციელებს საქმიანობას:

 • უფასო იურიდიული დახმარების სისტემის განვითარება;
 • იურიდიული სწავლება და სამოქალაქო განათლება;
 • საქართველოს კანონმდებლობის სრულყოფა;
 • უფლებადარღვეულ მოქალაქეთა სასამართლო წარმომადგენლობა და სტრატეგიული სამართლწარმოება;
 • იურისტთა პროფესიული დაოსტატება;
 • სამოქალაქო საზოგადოების განვითარება;
 • ინფორმაციის თავისუფლებისა და გამჭვირვალობის ხელშეწყობა.

საია საქმიანობას თბილისსა და შვიდ რეგიონში ახორციელებს:

 • თელავი
 • რუსთავი
 • გორი
 • ქუთაისი
 • აჭარა
 • დუშეთი
 • ოზურგეთი

 • ბოლო დასრულებული მოთხოვნები1120
 • მიმდინარე მოთხოვნები58

82 ბოლო 2 კვირის განმავლობაში

1120

სულ დამთავრებული
მოთხოვნები

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
სათაური ადმინისტრაციული ორგანო გაგზავნის თარიღი დასრულებული შედეგი
საჯარო ინფორმაციის გაცემის შესახებ სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო 25.05.2017 25.05.2017 2 კვირაზე მეტი ნაწილობრივი ინფორმაცია  
საჯარო ინფორმაციის გაცემის შესახებ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო 27.03.2017 27.03.2017 2 კვირაზე მეტი სრულყოფილი ინფორმაცია  
საჯარო ინფორმაციის გაცემის შესახებ ნავთობისა და გაზის ეროვნული სააგენტო 13.02.2017 13.02.2017 უარი
საჯარო ინფორმაციის გაცემის შესახებ საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური 14.02.2017 14.02.2017 სრულყოფილი ინფორმაცია
საჯარო ინფორმაციის გაცემის შესახებ თბილისის მერია 16.03.2017 16.03.2017 5 days სრულყოფილი ინფორმაცია  

0 ბოლო 2 კვირის განმავლობაში

58

სულ მიმდინარე
მოთხოვნები

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად