ჩვენ

საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია (GYLA)

საქართველოს ახალგარზრდა იურისტთა ასოციაციამ (საიამ) საქმიანობა დაიწყო, როგორც პროფესსიონალ იურისტთა გაერთიანებამ, რომელმაც მიზნად დაისახა იურისტის პროფესიის გარშემო არსებული უარყოფითი სტერეოტიპის შეცვლა და საკუთარი პროფესიონალიზმის, კომპეტენტურობისა და საქმიანობის მაგალითზე იურიდიული პროფესიის განვითარების ხელშეწყობა, ადამიანის უფლებათა დაცვა, სამართლებრივი სახელმწიფოს ჩამოყალიბება და სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების მხარდაჭერა.

საია დაფუძნდა 1994 წლის 9 სექტემბერს, ოფიციალურად კი რეგისტრაცია გაიარა 1994 წლის 21 სექტემბერს, როგორიც არასამთავრობო ორგანიზაციამ (კავშირმა). საია წარმოადგენს წევრობაზე დაფუძნებულ ორგანიზაციას და დღესდღეობით 800-მდე წევრს აერთიანებს. წლების განმავლობაში, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია შემდეგი მთავარი მიმართულებებით ახორციელებს საქმიანობას:

 • უფასო იურიდიული დახმარების სისტემის განვითარება;
 • იურიდიული სწავლება და სამოქალაქო განათლება;
 • საქართველოს კანონმდებლობის სრულყოფა;
 • უფლებადარღვეულ მოქალაქეთა სასამართლო წარმომადგენლობა და სტრატეგიული სამართლწარმოება;
 • იურისტთა პროფესიული დაოსტატება;
 • სამოქალაქო საზოგადოების განვითარება;
 • ინფორმაციის თავისუფლებისა და გამჭვირვალობის ხელშეწყობა.

საია საქმიანობას თბილისსა და შვიდ რეგიონში ახორციელებს:

 • თელავი
 • რუსთავი
 • გორი
 • ქუთაისი
 • აჭარა
 • დუშეთი
 • ოზურგეთი

 • ბოლო დასრულებული მოთხოვნები861
 • მიმდინარე მოთხოვნები57

0 ბოლო 2 კვირის განმავლობაში

861

სულ დამთავრებული
მოთხოვნები

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

0 ბოლო 2 კვირის განმავლობაში

57

სულ მიმდინარე
მოთხოვნები

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

       
სათაური ადმინისტრაციული ორგანო თარიღი
საჯარო ინფორმაციის გაცემასთან დაკავშირებით სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო 11.03.2016
საჯაორ ინფორმაცია შუალედური არჩევნებისთვის შექმნილი ამომრჩეველთა სიის შესახებ საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია 26.10.2015
საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვა საყოფაცხოვრებო ნარჩენების პოლიგონის თაობაზე თბილისის მერია 29.09.2015
საჯარო ინფორმაციის გაცემის თაობაზე სპორტისა და ახალგაზრდობის საკითხების სამინისტრო 19.05.2015
საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვა განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროდან თანამშრომლებზე გაცემული პრემიების შესახებ 2012წლის 1 ოქტომბრიდან განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო 13.05.2013