მოთხოვნები

 • ბოლო დასრულებული მოთხოვნები11566
 • მიმდინარე მოთხოვნები82

0 ბოლო 2 კვირის განმავლობაში

11566

სულ დამთავრებული
მოთხოვნები

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

           
სათაური ადმინისტრაციული ორგანო გამგზავნი გაგზავნის თარიღი დასრულებული შედეგი
დევნილთა ოჯახები, რომლებსაც მიღებული აქვთ ერთჯერადი ფულადი დახმარება საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო IDFI 30.01.2017 30.01.201710 დღეs სრულყოფილი ინფორმაცია
მუდმივი საცხოვრებლის მიღების მოლოდინში მყოფი დევნილი ოჯახები საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო IDFI 01.12.2016 01.12.201612 დღეs სრულყოფილი ინფორმაცია  
თანხების ოდენობა,რომელიც საჭიროა დევნილი ოჯახის გრძელვადიანი საცხოვრებელი ფართით უზრუნველსაყოფად საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო IDFI 01.12.2016 01.12.201612 დღეs სრულყოფილი ინფორმაცია  
დევნილთა ოჯახების რაოდენობა, რომელთათვის,სამინისტრომ უზრუნველყო ინდივიდუალური სახლებისა და ბინების შეძენა საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო IDFI 01.12.2016 01.12.201612 დღეs სრულყოფილი ინფორმაცია  
დევნილთა ოჯახები,რომლებიც უზრუნველყოფილი არიან მუდვივი საცხოვრებლით საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო IDFI 01.12.2016 01.12.201612 დღეs სრულყოფილი ინფორმაცია  

0 ბოლო 2 კვირის განმავლობაში

82

სულ მიმდინარე
მოთხოვნები

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
სათაური ადმინისტრაციული ორგანო გამგზავნი თარიღი
ელექტროგადამცემი ხაზის მარშრუტის ცვლილებასთან დაკავშირებით ინფორმაციის მოთხოვნის თაობაზე გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო GA 07.07.2016
მთავრობის განკარგულებების რეესტრის მოთხოვნისთაობაზე საქართველოს მთავრობის კანცელარია GA 28.04.2016
საჯარო ინფორმაციის გაცემასთან დაკავშირებით სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო GYLA 11.03.2016
დედოფლისწყაროს გამგეობის წარმომადგენლობითი ხარჯები დედოფლისწყაროს გამგეობა IDFI 27.08.2015
მინისტრის ბრძანებების რეესტრის მოთხოვნის თაობაზე გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო GA 21.10.2015

გაგზავნილი მოთხოვნები

 • 7549

  სრულყოფილი ინფორმაცია

 • 1622

  ნაწილობრივი ინფორმაცია

 • 734

  უპასუხო

 • 184

  უარი

 • 42

  ათდღიანი ვადის მოთხოვნა

 • 21

  ასლის მოსაკრებლის მოთხოვნა

 • 4

  განმარტების თხოვნა