მოთხოვნები

 • ბოლო დასრულებული მოთხოვნები11846
 • მიმდინარე მოთხოვნები83

0 ბოლო 2 კვირის განმავლობაში

11846

სულ დამთავრებული
მოთხოვნები

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

           
სათაური ადმინისტრაციული ორგანო გამგზავნი გაგზავნის თარიღი დასრულებული შედეგი
საჯარო ინფორმაციის გაცემის შესახებ რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო GYLA 13.06.2017 13.06.2017 ათდღიანი ვადის მოთხოვნა
საჯარო ინფორმაციის გაცემის შესახებ შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო GYLA 07.06.2017 07.06.2017 სრულყოფილი ინფორმაცია
საჯარო ინფორმაციის გაცემის შესახებ განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო GYLA 07.06.2017 07.06.2017 სრულყოფილი ინფორმაცია
საჯარო ინფორმაციის გაცემის შესახებ თბილისის საკრებულო GYLA 30.05.2017 30.05.2017 სრულყოფილი ინფორმაცია
საჯარო ინფორმაციის გაცემის შესახებ თბილისის მერია GYLA 30.05.2017 30.05.2017 სრულყოფილი ინფორმაცია

0 ბოლო 2 კვირის განმავლობაში

83

სულ მიმდინარე
მოთხოვნები

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

გაგზავნილი მოთხოვნები

 • 7744

  სრულყოფილი ინფორმაცია

 • 1645

  ნაწილობრივი ინფორმაცია

 • 754

  უპასუხო

 • 218

  უარი

 • 52

  ათდღიანი ვადის მოთხოვნა

 • 27

  ასლის მოსაკრებლის მოთხოვნა

 • 4

  განმარტების თხოვნა