მოთხოვნები

 • ბოლო დასრულებული მოთხოვნები11731
 • მიმდინარე მოთხოვნები85

23 ბოლო 2 კვირის განმავლობაში

11731

სულ დამთავრებული
მოთხოვნები

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

           
სათაური ადმინისტრაციული ორგანო გამგზავნი გაგზავნის თარიღი დასრულებული შედეგი
საჯარო ინფორმაციის გაცემის თაობაზე იუსტიციის უმაღლესი საბჭო GYLA 01.06.2016 01.06.20161 დღე სრულყოფილი ინფორმაცია
საჯარო ინფორმაციის გაცემის თაობაზე საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო GYLA 13.07.2016 13.07.20162 კვირაზე მეტი სრულყოფილი ინფორმაცია  
საჯარო ინფორმაციის გაცემის თაობაზე საქართველოს პროკურატურა GYLA 11.07.2016 11.07.20162 კვირაზე მეტი სრულყოფილი ინფორმაცია  
საჯარო ინფორმაციის გაცემის თაობაზე საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო GYLA 10.05.2016 10.05.20169 დღეs უარი
საჯარო ინფორმაციის გაცემის თაობაზე საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო GYLA 23.05.2016 23.05.20162 კვირაზე მეტი ნაწილობრივი ინფორმაცია  

0 ბოლო 2 კვირის განმავლობაში

85

სულ მიმდინარე
მოთხოვნები

გაგზავნილი მოთხოვნები

 • 7640

  სრულყოფილი ინფორმაცია

 • 1636

  ნაწილობრივი ინფორმაცია

 • 777

  უპასუხო

 • 198

  უარი

 • 49

  ათდღიანი ვადის მოთხოვნა

 • 25

  ასლის მოსაკრებლის მოთხოვნა

 • 4

  განმარტების თხოვნა