მოთხოვნები

 • ბოლო დასრულებული მოთხოვნები11825
 • მიმდინარე მოთხოვნები83

102 ბოლო 2 კვირის განმავლობაში

11825

სულ დამთავრებული
მოთხოვნები

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

           
სათაური ადმინისტრაციული ორგანო გამგზავნი გაგზავნის თარიღი დასრულებული შედეგი
საჯარო ინფორმაციის გაცემის შესახებ სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო GYLA 25.05.2017 25.05.20172 კვირაზე მეტი ნაწილობრივი ინფორმაცია  
საჯარო ინფორმაციის გაცემის შესახებ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო GYLA 27.03.2017 27.03.20172 კვირაზე მეტი სრულყოფილი ინფორმაცია  
საჯარო ინფორმაციის გაცემის შესახებ ნავთობისა და გაზის ეროვნული სააგენტო GYLA 13.02.2017 13.02.2017 უარი
საჯარო ინფორმაციის გაცემის შესახებ საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური GYLA 14.02.2017 14.02.2017 სრულყოფილი ინფორმაცია
საჯარო ინფორმაციის გაცემის შესახებ თბილისის მერია GYLA 16.03.2017 16.03.20175 დღეs სრულყოფილი ინფორმაცია  

0 ბოლო 2 კვირის განმავლობაში

83

სულ მიმდინარე
მოთხოვნები

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

გაგზავნილი მოთხოვნები

 • 7727

  სრულყოფილი ინფორმაცია

 • 1644

  ნაწილობრივი ინფორმაცია

 • 755

  უპასუხო

 • 215

  უარი

 • 50

  ათდღიანი ვადის მოთხოვნა

 • 27

  ასლის მოსაკრებლის მოთხოვნა

 • 4

  განმარტების თხოვნა